2030 Agenda ekintza unibertsaleko plan bat da, eta giza garapena sustatzera bideratuta dago, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasunetik abiatuta. Plan honen arrakasta, neurri handi batean, norbanakoek eta toki-erakundeek beren eskumenak garatzean lortzen duten iraunkortasunaren aldeko konpromisoaren mende dago. “Globalki pentsatu, tokian-tokian jardun” esaldiak esanahi osoa hartzen du 2030 Agendan.

Artelatz SL bere 2030 Agenda prestatzen ari da Txingudiko Zerbitzuetarako, Garapen Jasangarriko 17 Helburuak zenbateraino laguntzen ari den kuantifikatu ahal izateko, eta horren arabera jarduteko helburu horietara ahalik eta gehien hurbiltzeko. Prozesu hori 2021eko azaroan hasi zen, eta 2022ko ekainean amaitzea espero da. Bost etapatan egin beharreko bidea da. Lehenengo etapa honetan eskualdeko 18 eragilerekin lan egin da. Alde batetik, ondorioztatu da Txingudiko Zerbitzuek Garapen Jasangarriko 17 Helburuetatik 15i lagundu diezaiekeela, maila desberdinetan, bere eskumenen esparruan. Eta, bestetik, Txingudiko Zerbitzuek 15 GJH horietako bakoitzari eman diezaioketen ekarpenik handiena kuantifikatu da, adibidez, 10etik 7 gehienez 6. GJHren kasuan: ur garbia eta saneamendua, 6. taulan ikusten den bezala.

Hurrengo faseetan zehaztuko dira Txingudiko Zerbitzuen lan guztiak 2030 Agendaren GJHetan ezarritako helburuak betetzera bideratuko diren xedeak, ekintzak eta adierazleak.